Maita Gushungo

Maita Gushungo,
VokwaNzungunhokotoko,
Muchero waNegondo,
Maita Tsiwo,

Usavi hwavamwe varume,
Vambwerambwetete,
Kugara pasi kusimuka zvinohwira vhu,
Musati hutukwa,
Mutupo ndowenyu,
Tatenda varidzi venyika,
Vakabva Guruuswa,
Varidzi vamazhanje.
Maita vokwaZvimba,
Vazere muChakona,

Vene vamachiri namakute,
Vano kutizira kunenge kudyara nzungu,
Vakapangura nyika ino
Ichakatsitswa nezamu,
Vomutupo weGushungo,
Vari chipata, Zambezi naMaringohwe,
Aiwa mwana waZvimba,
Zvaitwa vaNgonya.

www.totemnetwork.blogspot.com

19 Replies to “Maita Gushungo”

  1. Aah mutupo uyu is not original. Veduwe tipeiwo detembo riri original. Uyu was edited to suit president

      1. Kkkkkm not even ….so you mean Bob is the first Gushungo??? Coz zvenyika izvo shouldnt be in the mutupo since madzitateguru ake haasiwo akatonga ka so its like this detembo was praising Bob…..there are also vaera Garwe from limpopo vanoyera garwe chairo not Guhungo iyi and those are Venda ndookwandinobva and detembo redu has never been publicised we have it to us as a family

    1. Thats is true Gushungo is B*che and its not Garwe…hence in the Original detembo from ana Mambo Serima they say Mbwerambwetete Chitsime chisingapwi🍑

Leave a Reply

Your email address will not be published.